Socionomer, socionomkonsulter och socialsekreterare för uppdrag i Stockholm, Göteborg och Malmö

Söker du en erfaren socionom eller socialsekreterare till ett uppdrag i Stockholm, Malmö eller Göteborg? Vi på Teambo Konsult strävar efter att matcha rätt socionom med viktiga uppdrag inom socialtjänsten. Vi vill hjälpa dig att lösa ditt specifika behov och erbjuder därför olika lösningar beroende på förutsättningar. All rekrytering av socionomer och socialsekreterare sker genom en kvalitetssäkrad och evidensbaserad rekryteringsprocess.

Söker du en socionom eller socionomkonsult?

Söker du en socionom eller socionomkonsult till ett uppdrag? Vår specialitet är att rekrytera och matcha socialsekreterare, handläggare, socionomer och chefer med erfarenhet till socialt arbete. Några av de vanligaste tjänsterna som vi förmedlar kan du läsa om nedan:

Bemanning av en socionom

Teambo Konsult rekryterar duktiga och erfarna socionomkonsulter till socialtjänsten åt dig, för uppdrag på heltid eller deltid, tillfälliga eller permanenta. Vi sköter all administration och har regelbunden kontakt med vår socionomkonsult. Du betalar endast för de timmar som vår socionomkonsult arbetar. Det ska vara enkelt att ta hjälp av en socionomkonsult från vårt nätverk av socionomer och socialsekreterare.

Rekrytering av socionomer eller socialsekreterare

Vill du anställa en socionom, socialsekreterare, handläggare eller chef till någon del av socialförvaltningen så kan vi stötta dig i rekryteringsprocessen. Vi har ett stort nätverk av välutbildade personer som gärna antar nya utmaningar som socionomkonsult eller socialsekreterare.

Enskilda utredningar av en socionomkonsult

Vi har socionomkonsulter med bred kunskap och djup förståelse inom alla kompetensområden. De är vana att självständigt utreda och genomföra lämpliga åtgärder. Exempel på utredningar kan vara hot, jäv eller andra situationer där ni upplever att era resurser inte räcker till. Ibland kan det till exempel vara värdefullt att få hjälp av en erfaren socionom med ett utifrånperspektiv.

Dessutom har vi socionomkonsulter med rätt kompetens för att kunna företräda socialtjänsten i rättsförhandlingar på alla nivåer.

Utbildning och handledning

Inom socialt arbete ställs vi inför en enorm variation av situationer och behöver ständigt utveckla vår kunskap för att kunna hantera dessa. Tack vare vårt breda kontaktnät med erfarna socionomer, socialsekreterare och chefer kan vi erbjuda dig skräddarsydda utbildningar som hjälper dig och dina kollegor att göra ett riktigt bra jobb.

Exempel på utbildningar som vi tillhandahåller:

  • Svåra barnsamtal
  • BBIC-utredningar
  • Mentorskap
  • Case management

Kvalificerade kontaktmannaskap

Enskilda brukare är ibland i behov av ökat stöd i vardagen av en socionom. Socialtjänsten behöver hitta kvalificerade socionomer som kan ge dessa personer bästa möjliga service. Vi hjälper er att hitta rätt person som socionomkonsult till rätt brukare. Under uppdraget utbildar och handleder vi vår socionomkonsult regelbundet för att arbetet ska bli så väl utfört som möjligt.

Familjehemsrekrytering

Både barn och vuxna kan behöva stöttning i sin process att närma sig ett eget boende. Vi rekryterar familjehem som får utbildning och handledning kontinuerligt för att känna sig så trygga som möjligt i sin roll. Utbildningen de får är alltid anpassad efter de specifika behov som den person de ska ta emot har.

Intensivstöd för familjer

Våra socionomer stöttar familjer med misstänkta omsorgsbrister under perioder då de behöver bryta mönster, gå igenom livsstilsförändringar eller på annat sätt strukturera sin vardag.

Söker du en erfaren socionom eller socialsekreterare?

På Teambo Konsult erbjuder vi en helhet inom bemanning, utbildning och handledning av socionomer och socialsekreterare i Stockholm, Malmö och Göteborg. Söker du socionomer, en socionomkonsult eller socialsekreterare till ett uppdrag? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om oss!