Vi på Teambo Konsult strävar efter att matcha kompetent personal med viktiga uppdrag inom socialtjänsten. Vi vill hjälpa dig att lösa ditt specifika behov och erbjuder därför olika lösningar beroende på förutsättningar. All rekrytering sker genom en kvalitetssäkrad och evidensbaserad rekryteringsprocess.

Vår specialitet är att rekrytera och matcha socialsekreterare, handläggare, socionomer och chefer med erfarenhet till socialt arbete. Några av de vanligaste tjänsterna som vi förmedlar kan du läsa om här.

Bemanning

Teambo Konsult rekryterar duktiga och erfarna socionomkonsulter till socialtjänsten åt dig, för uppdrag på heltid eller deltid, tillfälliga eller permanenta. Vi sköter all administration och har regelbunden kontakt med våra konsulter. Du betalar endast för de timmar konsulten arbetar. Det ska vara enkelt att ta hjälp av duktiga personer från vårt nätverk.

Rekrytering

Vill du anställa en socionom, socialsekreterare, handläggare eller chef till någon del av socialförvaltningen så kan vi stötta dig i rekryteringsprocessen. Vi har ett stort nätverk av välutbildade personer som gärna antar nya utmaningar.

Enskilda utredningar

Vi har konsulter med bred kunskap och djup förståelse inom alla kompetensområden. De är vana att självständigt utreda och genomföra lämpliga åtgärder. Exempel på utredningar kan vara hot, jäv eller andra situationer där ni upplever att era resurser inte räcker till. Ibland kan det till exempel vara värdefullt att få hjälp av någon med ett utifrånperspektiv.

Dessutom har vi konsulter med rätt kompetens för att kunna företräda socialtjänsten i rättsförhandlingar på alla nivåer. 

Utbildning och handledning

Inom socialt arbete ställs vi inför en enorm variation av situationer och behöver ständigt utveckla vår kunskap för att kunna hantera dessa. Tack vare vårt breda kontaktnät med erfarna socionomer, socialsekreterare och chefer kan vi erbjuda dig skräddarsydda utbildningar som hjälper dig och dina kollegor att göra ett riktigt bra jobb.

Exempel på utbildningar som vi tillhandahåller:

  • Svåra barnsamtal
  • BBIC-utredningar
  • Mentorskap
  • Case management

Kvalificerade kontaktmannaskap

Enskilda brukare är ibland i behov av ökat stöd i vardagen. Socialtjänsten behöver hitta kvalificerad personal som kan ge dessa personer bästa möjliga service. Vi hjälper er att hitta rätt person till rätt brukare. Under uppdraget utbildar och handleder vi vår konsult regelbundet för att arbetet ska bli så väl utfört som möjligt.

Familjehemsrekrytering

Både barn och vuxna kan behöva stöttning i sin process att närma sig ett eget boende. Vi rekryterar familjehem som får utbildning och handledning kontinuerligt för att känna sig så trygga som möjligt i sin roll. Utbildningen de får är alltid anpassad efter de specifika behov som den person de ska ta emot har.

Intensivstöd för familjer

Vi stöttar familjer med misstänkta omsorgsbrister under perioder då de behöver bryta mönster, gå igenom livsstilsförändringar eller på annat sätt strukturera sin vardag.