Om oss

Teambo Konsult har funnits sedan 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg men arbetar över hela Sverige. Vi strävar alltid efter kvalitet och har ett stort nätverk av kunniga socionomer som behärskar alla delar av socialtjänsten.

Vårt systerbolag Teambo Göteborg arbetar också mot socialtjänsten men har sitt fokus mot olika boendeformer, exempelvis referensboende, träningsboende, rumsboende och skyddat boende.

Vi som rekryterar personal till socialtjänsten har själva många års erfarenhet från branschen och har därmed stor förståelse för våra kunders krav och behov, våra konsulters vardag och vikten av träffsäkra matchningar. Att hitta rätt person till varje specifikt uppdrag ser vi som en självklarhet och kommer därför säga till om det inte är möjligt att hitta precis den ni söker.

Teambo Konsult är anslutet till kollektivavtal och auktoriserat som bemanningsföretag via Almega.

Hela Teambogruppen är ISO-certifierat enligt standard SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015.

Verksamhetspolicy

Kvalitet

Med hög kompetens och stort engagemang hos samtliga medarbetare har Teambogruppen ambitionen att vara det självklara valet vid boendelösningar så väl som vid bemanning för socialtjänst. Vår ambition är att stödja de som är placerade hos oss att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att erbjuda flera olika boendealternativ. Vidare är vår målsättning att erbjuda effektiva, långsiktiga och kvalitativa bemanningslösningar. Genom täta uppföljningar och avstämningar arbetar vi flexibelt och säkerställer en god kvalitet på de tjänster vi erbjuder. Vi arbetar aktivt med brukarnöjdhet och har kunden i centrum. Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att sätta upp årliga mål och utveckla vårt ledningssystem kontinuerligt. Att uppfylla kund- och lagkrav är utgångspunkten för allt vårt arbete.

Miljö

Avsikten är att miljöpolicyn ska vägleda Teambogruppen i arbetet att vara en långsiktig, miljöanpassad verksamhet. Den lagstiftning, de förordningar och andra krav som ställs på våra verksamheter ska följas. Vi ska bevaka utvecklingen i miljöfrågor och sträva efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete och kontinuerligt minska vår miljöbelastning. Vi ska sträva efter att effektivisera våra transporter, minska vatten- och elförbrukning samt effektivisera vår resursanvändning. Därutöver är ambitionen att göra hållbara val av produkter och använda ekologiska och miljöanpassade alternativ i den utsträckning det är möjligt och rimligt. Miljöpolicyn ska vara en integrerad del av samtliga verksamhetsdelar.

Ansvarstagande, långsiktighet och ödmjukhet

Tre av våra viktiga kärnvärden är ansvarstagande, långsiktighet och ödmjukhet. Vi vill att du som kund eller konsult ska känna dig trygg i ditt samarbete med oss, att du ska vara nöjd och uppleva respekt i all kontakt med våra medarbetare. Vi tar gärna emot feedback från dig för att kunna utveckla vårt arbete ännu mer.

Synpunkter

Vi vill att du som kommer i kontakt med vår verksamhet ska vara nöjd. Om du har synpunkter är du välkommen att framföra dessa till verksamhetschef Maria Bäcklund maria.backlund@teambo.se