Teambo Konsult AB är ett auktoriserat bemanningsföretag.Teambo Konsult - ett auktoriserat bemanningsföretag

Det innebär att vi uppfyller följande krav:

• Vi följer Bemanningsföretagens etiska regler
• Vi är medlem i Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv
• Vi tillämpar kollektivavtal, för det avtalsområde som bolaget verkar inom
• Vi tillämpar Bemanningsföretagens Allmänna Leveransvillkor
• Vi har en ansvarsförsäkring som skyddar kunderna vid sakskada, förmögenhetsskada och förmögenhetsbrott enligt Bemanningsföretagens allmänna bestämmelser
• Vi har en fastställd jämställdhetsplan
• Vi har varit verksamma i branschen minst tolv månader
• Vi bedriver verksamheten i aktiebolagsform
• Vi marknadsför auktorisationen i all marknadsföring och platsannonser
• Vi har betalat auktorisationsavgift